vi-VN
HSX
   AAM   15,6  0,0   ABT   52,5  0,5   ACC   31,0  1,0   ACL   9,4  0,1   AGD   0,0  0,0   AGF   16,2  -0,5   AGR   5,5  0,0   ALP   4,1  -0,2   ANV   9,9  0,1   APC   17,0  -0,4   ASM   7,6  0,2   ASP   7,9  0,1   ATA   4,0  0,1   AVF   1,0  0,1   BAS   14,9  0,0   BBC   65,5  2,5   BCE   10,9  -0,7   BCI   19,4  -0,2   BHS   11,3  -0,1   BMC   22,4  -0,3   BMI   18,0  0,2   BMP   81,5  3,5   BT6   11,0  0,3   BTP   14,1  -0,2   BTT   36,6  1,1   BVH   46,8  0,0   CCI   11,7  -0,3   CDC   9,4  0,2   CII   20,9  0,0   CLC   29,5  0,5   CLG   6,9  0,0   CMG   15,7  0,6   CMT   0,0  0,0   CMV   0,0  0,0   CNT   1,9  -0,1   COM   29,5  -2,2   CSG   29,3  0,0   CSM   31,5  -0,3   CTD   74,0  -1,0   CTG   18,3  0,2   CTI   10,5  -0,5   CYC   4,4  0,3   D2D   34,5  0,5   DAG   21,7  0,1   DCC   2,5  0,0   DCL   35,3  -0,2   DCT   2,6  0,1   DDM   2,2  0,0   DHA   17,9  -0,1   DHC   23,7  1,2   DHG   97,0  -3,0   DIC   8,3  -0,1   DIG   12,1  -0,1   DLG   9,4  -0,5   DMC   41,3  0,1   DPM   29,5  -0,2   DPR   32,7  -0,3   DQC   54,5  2,5   DRC   57,0  1,5   DRH   4,9  -0,3   DSN   55,5  -2,0   DTA   5,8  -0,2   DTL   9,5  0,0   DTT   6,0  -6,5   DVD   3,5  0,0   DVP   38,7  -0,5   DXG   18,9  -0,3   DXV   4,3  0,0   EIB   12,9  -0,1   ELC   16,2  -0,1   FBT   4,7  -4,7   FDC   20,2  0,2   FMC   27,3  1,2   FPC   2,9  0,0   FPT   49,4  0,4   GDT   26,8  0,5   GIL   26,5  0,3   GMC   29,0  -0,3   GMD   27,7  -0,9   GTA   11,4  0,2   GTT   2,2  0,0   HAG   17,8  -0,1   HAI   9,8  0,1   HAP   7,0  -0,1   HAS   5,2  0,0   HAX   8,0  0,3   HBC   23,2  -0,8   HCM   35,1  1,0   HDC   14,0  0,4   HDG   31,0  -1,5   HLA   1,2  0,0   HLG   4,9  -0,3   HMC   9,7  0,1   HPG   30,4  0,4   HQC   5,9  0,0   HRC   39,5  0,6   HSG   42,2  0,2   HSI   3,0  0,0   HT1   22,4  -0,2   HTV   18,6  -0,5   HVG   19,4  0,2   HVX   4,6  0,1   IDI   8,3  0,3   IFS   9,5  0,6   IJC   11,3  0,2   IMP   45,7  0,5   ITA   6,7  0,0   ITC   9,2  0,1   ITD   17,7  0,7   KAC   12,1  0,9   KBC   11,6  -0,4   KDC   24,5  0,0   KDH   23,0  -0,3   KHA   30,5  0,3   KHP   13,9  -0,1   KMR   4,6  0,1   KSA   9,9  -0,1   KSB   29,7  0,1   KSH   6,6  -0,3   KSS   3,0  0,1   KTB   2,9  0,0   L10   14,6  0,2   LAF   13,2  0,2   LBM   14,0  0,1   LCG   7,8  0,1   LGC   25,1  1,0   LGL   7,4  0,0   LHG   11,2  -0,2   LIX   27,1  0,0   LSS   9,7  -0,2   MCG   5,4  0,0   MCP   17,3  0,0   MHC   16,3  0,0   MPC   98,0  2,0   MSN   79,0  -0,5   NBB   24,0  0,0   NHW   11,3  -12,0   NNC   69,0  0,0   NSC   80,0  0,0   NTB   1,8  0,1   NTL   13,6  0,1   NVN   3,0  0,1   NVT   5,2  0,0   OGC   2,5  0,0   OPC   38,0  0,7   PAC   27,7  0,2   PAN   40,7  -1,3   PDN   30,5  1,2   PDR   19,7  0,2   PET   22,8  0,6   PGC   14,3  0,2   PGD   35,8  0,3   PHR   20,5  -0,6   PHT   5,6  0,1   PIT   7,9  -0,2   PJT   7,9  0,0   PNC   10,3  0,6   PNJ   38,4  0,6   POM   7,2  0,2   PPC   26,4  -0,6   PPI   9,7  0,4   PTB   59,0  1,0   PTC   6,9  0,3   PTL   2,2  0,0   PVD   44,0  -0,1   PVF   3,9  0,1   PVT   12,1  -0,2   PXI   8,1  0,0   PXM   1,4  0,0   PXS   21,1  0,7   PXT   5,8  0,0   QCG   7,2  0,0   RAL   47,0  2,2   RDP   18,2  0,0   REE   25,5  -0,1   RIC   9,6  -0,1   SAM   11,5  -0,1   SAV   12,3  -0,6   SBA   12,0  -0,1   SBC   27,9  -0,7   SBS   2,6  0,1   SBT   14,6  -0,1   SC5   23,8  -1,6   SCD   40,5  1,5   SEC   12,2  0,0   SFC   19,6  -0,8   SFI   25,7  -0,5   SGT   5,7  0,3   SHI   12,9  -0,5   SJD   24,7  0,0   SJS   20,8  0,9   SMA   6,0  -0,3   SMC   8,6  0,2   SPM   25,4  -0,1   SRC   25,6  0,1   SRF   15,3  -0,5   SSC   56,0  -3,5   SSI   26,8  -0,3   ST8   23,4  0,3   STB   18,3  0,0   STG   29,6  0,0   SVC   20,3  1,2   SVI   36,1  -1,9   SZL   19,6  -0,8   TAC   43,6  -0,9   TBC   23,7  0,0   TCL   27,6  -0,4   TCM   30,7  -1,0   TCO   11,2  0,0   TCR   5,7  -0,2   TDC   9,4  -0,2   TDH   16,4  0,1   TDW   20,1  1,2   TIC   11,0  -0,6   TIE   13,9  -0,7   TIX   21,0  -0,4   TLG   51,0  1,0   TLH   6,0  0,1   TMP   24,0  1,5   TMS   35,7  1,7   TMT   43,0  2,4   TNA   33,0  0,0   TNC   11,4  -0,1   TNT   12,6  -0,3   TPC   9,0  0,0   TRA   76,5  0,0   TRC   25,5  0,2   TS4   9,0  0,1   TSC   23,2  1,3   TTF   13,5  -0,1   TTP   32,0  -0,8   TV1   12,2  -1,0   TYA   9,8  -0,4   UDC   4,2  0,0   UIC   17,7  0,5   VCB   44,4  -0,7   VES   1,9  0,1   VFC   9,7  0,5   VFG   45,5  2,0   VHC   39,0  -0,3   VHG   9,3  0,1   VIC   42,6  -0,2   VID   3,9  0,0   VIP   11,3  0,0   VIS   6,2  -0,1   VKP   1,2  0,1   VLF   7,4  -0,5   VMD   19,3  -0,2   VNA   3,4  0,1   VNE   12,8  0,0   VNG   8,0  -0,6   VNH   1,8  0,0   VNI   3,5  0,2   VNL   25,1  -1,4   VNM   106,0  0,0   VNS   37,6  -0,7   VOS   4,0  0,1   VPH   7,4  -0,5   VPK   19,6  0,6   VRC   7,3  0,1   VSC   56,0  0,0   VSG   1,3  0,0   VSH   13,6  -0,2   VSI   10,3  0,0   VST   2,6  0,1   VTB   13,3  -0,1   VTF   29,9  0,0   VTO   7,2  0,1   MDG   6,4  0,4   CLW   15,5  -0,4   HTI   14,0  -0,1   SVT   6,9  0,2   PGI   10,2  0,3   FCN   23,0  0,8   AGM   9,6  0,1   LM8   26,2  -0,8   MBB   15,2  0,1   PXL   4,0  0,0   HU3   9,8  0,0   BRC   9,6  -0,4   NKG   12,9  -0,1   HHS   13,4  -3,1   C47   18,8  -0,5   CCL   4,0  0,0   STT   3,5  -0,2   CNG   30,4  0,1   HOT   28,0  -28,0   THG   14,5  -0,7   HU1   7,3  -0,3   FDG   1,5  -0,1   BSI   9,7  0,3   C21   20,2  0,5   HAR   8,0  0,1   HTL   15,0  -15,4   BIC   21,6  0,3   BGM   5,3  0,1   CMX   6,9  0,0   DHM   3,0  0,0   CIG   2,1  0,0   SII   25,0  -0,3   GAS   63,0  -0,5   JVC   17,2  -0,1   PTK   2,8  0,0   CLP   3,3  0,2   EVE   24,1  0,8   VCF   200,0  0,0   LCM   6,7  0,1
HNX
   AAA   12,5  0,0   ACB   20,9  0,0   ADC   21,5  1,5   ALT   10,2  -0,7   ALV   5,5  0,0   AME   3,7  0,0   AMV   4,7  -0,5   APG   5,0  0,2   API   9,9  0,0   APP   12,8  0,0   APS   4,6  0,2   ARM   27,5  0,1   AVS   6,2  0,5   B82   11,3  -0,4   BBS   14,8  0,0   BCC   13,4  0,1   BDB   6,3  0,0   BED   15,5  0,0   BHC   1,3  -0,1   BHV   3,7  -0,4   BKC   9,1  0,0   BLF   5,0  0,0   BPC   11,5  0,0   BSC   8,7  0,0   BST   13,0  0,0   BTH   5,7  0,0   BTS   9,7  -0,3   BVG   0,9  0,2   BVS   13,4  -0,3   BXH   10,2  0,9   C92   11,1  0,0   CAN   35,1  -3,9   CAP   28,0  0,0   CCM   13,0  0,0   CIC   1,8  0,0   CID   14,5  0,0   CJC   31,8  2,4   CKV   11,8  0,0   CMC   6,0  0,0   CMI   9,8  0,2   CMS   10,0  -0,1   CPC   19,7  0,0   CSC   9,2  -1,7   CT6   10,3  0,0   CTA   4,3  0,1   CTB   33,5  -1,5   CTC   7,5  -0,5   CTM   3,4  0,0   CTN   8,2  0,0   CTS   8,7  0,3   CVN   2,7  0,1   CVT   22,2  0,0   CX8   5,7  -0,5   DAC   9,0  0,0   DAD   15,3  0,0   DAE   17,7  0,0   DBC   24,3  0,4   DBT   20,1  0,0   DC2   2,9  0,0   DC4   8,7  -0,1   DCS   4,4  0,1   DHI   5,6  0,0   DHT   33,0  2,3   DID   5,0  0,3   DL1   9,0  -0,1   DLR   6,6  0,0   DNC   17,5  0,0   DNP   18,9  0,0   DNY   5,9  0,1   DPC   14,0  -1,1   DST   13,1  0,0   DTC   13,8  0,0   DXP   44,0  0,0   DZM   4,7  0,1   EBS   8,8  0,0   ECI   17,4  0,0   EFI   6,4  0,1   EID   13,5  0,0   FBA   3,3  0,0   FDT   26,5  0,0   GBS   1,1  0,0   GGG   1,2  0,1   GLT   25,4  -0,1   GMX   12,4  0,0   HAD   48,0  0,0   HAT   64,7  0,0   HBD   15,6  0,0   HBE   4,1  0,0   HBS   5,1  0,0   HCC   22,0  0,0   HCT   10,3  0,0   HDO   2,1  0,4   HEV   11,4  0,0   HGM   50,0  -0,5   HHC   30,4  0,0   HHG   12,0  0,2   HHL   1,0  -0,1   HJS   14,9  0,3   HLC   9,0  -0,9   HLY   8,2  0,1   HMH   22,5  -0,1   HNM   13,9  0,0   HOM   6,6  0,1   HPB   14,0  0,0   HPC   3,9  0,2   HPS   4,0  0,0   HST   4,9  0,0   HTB   21,3  0,0   HTC   37,1  0,0   HTP   5,7  0,0   HUT   10,2  0,2   HVT   18,4  -0,5   ICF   4,7  -0,2   ICG   7,0  0,1   IDJ   3,1  0,1   IDV   59,0  0,0   ILC   4,9  -0,1   INN   35,0  -1,1   KBT   6,1  0,0   KHB   3,6  0,0   KKC   11,9  0,2   KLS   8,3  0,0   KMT   6,6  0,0   KSD   5,3  0,2   KTT   4,1  0,0   L18   9,7  0,0   L35   5,1  0,0   L43   6,6  -0,4   L44   5,7  0,0   L61   9,2  -0,2   L62   4,4  0,0   LBE   12,7  -0,2   LCD   10,4  0,0   LCS   4,5  0,2   LDP   57,7  0,0   LHC   61,1  -1,8   LIG   11,3  0,0   LM3   3,2  0,0   LM7   4,3  0,0   LO5   3,0  0,0   LTC   4,5  0,0   LUT   5,1  0,0   MAC   12,6  -0,2   MAX   3,3  -0,1   MCC   13,5  -1,2   MCO   3,8  0,2   MDC   9,6  0,0   MEC   5,6  0,1   MHL   7,0  0,0   MIC   7,3  0,2   MIH   6,0  0,5   MIM   5,2  0,0   MKV   8,9  0,0   MMC   2,0  -0,2   MNC   8,3  -0,2   NAG   6,3  0,0   NBC   14,6  0,0   NBP   16,5  0,0   NET   27,0  -0,6   NGC   10,5  -0,3   NHA   12,3  0,0   NHC   24,2  2,7   NHS   12,8  0,2   NIS   8,6  0,0   NLC   25,4  0,0   NPS   14,6  0,0   NSN   2,5  0,0   NST   11,5  0,2   NTP   46,7  0,0   NVB   7,0  0,5   NVC   0,9  -0,1   OCH   25,5  -0,1   ONE   9,5  -0,1   ORS   3,0  0,2   PCT   8,6  0,0   PDC   3,7  0,1   PFL   2,2  0,0   PGS   18,6  -0,1   PGT   5,7  0,0   PHC   5,8  0,1   PHH   6,6  0,0   PHS   2,2  -0,1   PIV   17,2  0,4   PJC   15,1  0,0   PLC   32,3  0,0   PMC   38,7  0,0   PMS   15,7  -0,4   POT   15,0  0,1   PPG   3,0  0,0   PPP   8,5  0,0   PRC   11,1  0,0   PSC   9,9  -0,1   PSI   7,3  0,3   PTI   19,5  0,0   PTM   6,8  0,0   PTS   6,8  -0,5   PVA   2,2  0,0   PVC   19,4  0,3   PVE   10,3  0,0   PVG   9,1  0,1   PVI   19,5  0,0   PVL   2,8  0,1   PVR   3,5  0,1   PVS   22,7  0,1   PVV   3,3  -0,1   PVX   3,0  0,0   QCC   6,7  0,0   QHD   21,0  0,0   QNC   7,1  -0,1   QST   15,8  0,0   QTC   22,2  -3,4   RCL   20,7  0,0   RHC   19,8  0,2   S12   7,3  0,5   S27   1,8  0,0   S55   33,1  0,0   S74   14,9  0,2   S91   12,5  0,7   S96   2,0  0,0   S99   8,1  1,3   SAF   31,1  0,0   SAP   11,1  0,0   SCC   3,9  0,0   SCJ   10,2  0,3   SCL   16,9  -0,3   SCR   7,9  0,1   SD1   3,5  0,2   SD2   8,0  0,2   SD3   8,1  0,0   SD4   11,9  0,1   SD5   15,9  -0,1   SD6   14,8  0,2   SD7   9,1  -0,2   SD8   0,7  -0,1   SD9   12,8  0,3   SDA   8,8  -0,1   SDB   1,6  -0,1   SDC   13,0  0,0   SDD   2,8  0,1   SDE   6,3  0,0   SDG   25,0  0,0   SDH   5,1  0,1   SDJ   1,9  -0,1   SDN   25,0  0,0   SDP   6,2  -0,1   SDT   15,2  0,2   SDU   14,5  -0,1   SDY   3,8  0,0   SEB   35,0  0,0   SED   15,4  -0,5   SEL   12,0  0,0   SFN   16,0  0,0   SGC   35,0  2,8   SGD   10,0  -0,3   SGH   49,1  0,0   SHB   6,8  0,1   SHC   2,4  0,2   SHN   8,8  0,0   SHS   8,1  0,3   SIC   15,0  0,2   SJ1   17,9  0,0   SJC   12,9  0,0   SJE   19,2  0,0   SJM   1,8  0,1   SKS   9,6  0,0   SMT   27,5  0,0   SNG   17,6  0,9   SPP   7,0  -0,1   SQC   77,9  -0,1   SRA   2,8  0,1   SRB   2,5  0,1   SSM   10,6  0,1   STC   20,7  0,0   STL   4,5  0,0   STP   8,7  -0,1   SVS   3,6  -0,2   TAG   20,3  0,0   TAS   0,9  0,0   TBX   10,0  0,0   TC6   10,5  0,1   TCS   7,7  -0,3   TCT   66,3  1,0   TDN   10,0  0,0   TET   15,5  0,0   TH1   25,0  0,0   THB   24,1  1,9   THT   15,5  0,4   THV   0,4  0,0   TIG   11,1  0,0   TJC   8,4  0,0   TKC   5,2  0,3   TKU   10,5  -0,8   TLC   1,2  0,0   TLT   7,1  0,1   TMC   10,3  0,0   TMX   11,0  0,0   TNG   26,8  0,2   TPH   13,5  0,0   TPP   13,2  0,0   TSM   2,7  0,0   TST   5,8  0,0   TTC   12,2  -0,5   TV2   37,0  0,1   TV3   31,4  -2,0   TV4   13,0  0,2   TVD   9,0  0,0   TXM   9,0  -0,2   UNI   12,1  0,0   V12   10,5  0,0   V15   1,0  0,1   V21   5,9  0,0   VBC   28,0  0,8   VBH   11,1  0,8   VC1   19,1  0,0   VC2   15,7  -0,5   VC3   43,1  0,0   VC5   2,8  0,1   VC6   8,2  0,1   VC7   7,4  0,0   VC9   9,3  0,0   VCC   16,8  0,0   VCG   9,9  0,2   VCH   0,9  0,0   VCM   13,4  -0,1   VCR   3,9  0,0   VCS   35,7  -0,8   VCV   1,8  -0,1   VDL   22,5  2,4   VDS   9,4  0,2   VE1   6,8  0,0   VE2   10,5  0,0   VE3   15,1  -0,1   VE9   15,0  0,0   VFR   15,0  1,0   VGP   23,9  0,0   VGS   5,0  0,0   VHH   2,5  -0,3   VHL   39,5  0,5   VIG   4,2  0,1   VIT   18,3  -0,2   VIX   7,9  0,0   VKC   8,5  0,2   VLA   11,1  -1,4   VMC   20,8  0,0   VNC   29,0  0,0   VND   13,9  0,4   VNF   48,4  0,5   VNR   26,3  -0,2   VNT   50,0  -1,0   VTC   5,1  0,4   VTL   24,0  1,6   VTS   9,8  0,0   VTV   18,0  0,6   VXB   17,9  -0,1   WCS   132,0  0,0   WSS   8,1  0,1   XMC   6,0  -0,2   YBC   2,5  -0,6   KTS   13,8  0,1   KST   7,1  0,0   PCG   6,2  0,3   HDA   13,5  0,5   SSG   2,7  0,0   INC   6,7  0,0   TSB   9,3  0,0   ITQ   9,4  -0,2   MCF   13,9  0,7   PXA   3,0  0,2   AMC   17,8  0,0   D11   13,2  0,0   SPI   5,3  0,0   PPE   6,3  0,1   GFC   6,2  0,0   LAS   27,8  0,1   NTW   36,8  1,8   NBS   45,0  0,0   MED   0,0  0,0   HPR   10,8  -1,2   BHT   5,7  0,0   HLD   19,6  0,0   PV2   2,2  0,0   DNM   39,9  -0,5   PPS   10,0  -0,9   PID   5,3  0,0   VE4   10,4  0,0   VIE   3,8  0,0   SLS   30,7  0,4   VE8   8,4  -0,1   SHA   11,6  0,0   VAT   10,1  0,0   ASA   4,7  -0,1   DHL   2,6  0,0   KHL   1,8  0,3   DHP   9,9  0,2   L14   41,0  0,0   PSG   0,8  0,0   FLC   8,6  0,0   SVN   7,1  0,0   CTX   13,0  0,0   NDN   14,0  0,1   VNN   5,8  0,0   CTV   3,3  0,3   MCL   1,0  0,0   DIH   9,5  0,0   IVS   16,7  0,0
Tin mới trong ngày
Điểm tin
Tin kinh tế
Tin vắn hàng ngày
Phân tích

Chính sách khó đẽo cày giữa đường

Vietstock

Khi mà nhiều chuyên gia khuyến nghị có thể xem xét nới lỏng chính sách tiền tệ, nhiều tranh cãi bắt...

Giá vàng trồi sụt mạnh, USD tự do gần...

VnEconomy

Giá vàng trồi sụt mạnh, USD tự do gần 21.200 đồng

Nợ xấu ngân hàng: Bao giờ “Mời anh ra...

VnEconomy

Nợ xấu ngân hàng: Bao giờ “Mời anh ra cho!”?

Nga tuyên bố không khoan tìm khí đốt...

VnEconomy

Nga tuyên bố không khoan tìm khí đốt với Trung Quốc

Thủ tướng: “Chính phủ sẽ làm hết sức để...

Vietstock

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành rà soát lại thủ tục hành chính, tập trung cải thiện môi...

Bội chi mức khủng

Vietstock

Nhiều địa phương cũng như cả nước nói chung, tình trạng bội chi đã trở thành "điệp khúc” kéo dài...

Nợ xấu ngân hàng: 5 lý do quay lại

VnEconomy

Nợ xấu ngân hàng: 5 lý do quay lại

Giá vàng SJC lên cao nhất 1 tháng, USD...

VnEconomy

Giá vàng SJC lên cao nhất 1 tháng, USD tự do giảm

Kinh tế 4 tháng đầu năm: Nốt nhạc buồn

Vietstock

Tổng cầu yếu vẫn phủ bóng mây ảm đạm lên niềm tin và hạn chế lưu lượng hoạt động kinh tế trong quý...

Biển Đông dưới góc nhìn kinh tế học:...

Vietstock

Biển Đông dưới góc nhìn kinh tế học: Tạo ra trạng thái cân bằng có lợi

ANZ lại hạ mức dự báo lạm phát của Việt...

Vietstock

Nhu cầu trong nước yếu, tăng đầu tư công không hỗ trợ nhiều cho niềm tin tiêu dùng là lí do khiến...

FDI và nguy cơ phân hóa kinh tế Việt Nam

Vietstock

Tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như thế nào là cả một nghệ thuật! Hình thái liên doanh...
Tìm
Mã CK Tin tức
HSX
HNX
UPCOM
US
ASIA
589,9
-0,86  -0,15%
Số lệnh giao dịch: 44.812
KLGD: 112.291.240
GTGD (Tỷ): 2.175,6
09:3612:2015:045605705805906000M10M20M30MAG Active Group
5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất
Mã CK TC Đóng cửa Thay đổi %
 
AVF4,91,00,1011,11
 
 
VES0,91,90,1011,11
 
 
VKP1,41,20,107,14
 
 
TDW19,020,11,206,98
 
 
CYC5,04,40,306,97
 
5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
Mã CK TC Đóng cửa Thay đổi %
 
HHS24,313,4-3,10-18,78
 
 
DDM0,02,20,00-14,29
 
 
VNG10,58,0-0,60-6,97
 
 
COM30,029,5-2,20-6,94
 
 
TV114,412,2-1,00-6,90
 
5 cổ phiếu có giao dịch nhiều nhất
Mã CK TC Đóng cửa Khối lượng %
 
MBB13,615,24.726.6800,66
 
 
KSS5,93,04.623.1803,44
 
 
KTB7,02,94.008.8000,00
 
 
SSI25,326,83.855.340-1,10
 
 
HQC7,45,93.375.9700,00
 
Tiền tệ
Dầu
Vàng
Tiền tệ Mua Bán
EURVND28.258,928.718,0
AUDVND21.103,021.553,6
GBPVND32.214,032.869,3
JPYVND268,4276,3
USDVND20.830,020.834,0