Tin tức

Chấp thuận cho CTCP CK VINA được lập Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh

Ngày 10/10/2008, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBCK về việc chấp thuận lập Chi nhánh Công ty Chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA được lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh: Ông Vũ Đình Tâm, Giám đốc Chi nhánh

  + Số CMND: 012195957  

  +Quốc tịch: Việt Nam

- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA được phép thực hiện các nghiệp vị kinh doanh sau: Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

- Địa điểm Chi nhánh đặt tại Lầu 5 tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận I, Tp Hồ Chí Minh.