Tin tức

Chấp thuận chuyển nhượng trên 97% vốn tại CTCK Vina

Ngày 19/4/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận việc chuyển nhượng hơn 97% vốn tại CTCP Chứng khoán Vina.

Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho bà Trần Thị Hồng Lan (Số CMND: 011156282) chuyển nhượng tổng cộng 9,779,500 cổ phần, tương đương 97.795% vốn điều lệ công ty cho tổ chức Vina Capital Group Ltd và 2 cá nhân.

Cụ thể, Vina Capital Group Ltd nhận chuyển nhượng 4.9 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ; đồng thời ông Trần Lệ Nguyên (Số CMND: 023062528) nhận 4,279,500 cổ phần, tương đương 42.795% vốn điều lệ; và bà Hồ Thị Mỹ Diễm (Số CMND: 023069162) nhận 600,000 cổ phần, tương đương 6% vốn điều lệ.