Đội ngũ lãnh đạo

Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị & CEO: 
Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và chứng khoán.
Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Chuyên nghiệp.

Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kim Hà

Nguyên Chủ tịch HĐQT & TGĐ, Công ty Cổ phần OTC Việt Nam.
Kỹ sư CNTT Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

Hoàng Minh Long - Phó Tổng Giám đốc: 

Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán

Giám đốc, Công ty cổ phần OTC Việt Nam

Thạc sỹ Đại học Quốc gia Hà nội

 

Phạm Mai Anh - Phó Tổng Giám đốc:

Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần OTC Việt Nam

Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Chuyên nghiệp

Trưởng bộ phận tài chính,  Công ty cổ phần chứng khoán Woori CBV

Trưởng bộ phận nguồn vốn, Công ty cổ phần chứng khoán SME

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, chuyên ngành Kinh tế phát triển

 

Lê Văn Quang - Giám đốc Phân tích và Tư vấn tài chính: 

Giám đốc phân tích - tư vấn chiến lược của Công ty McKinsey&company Việt Nam.

Giám đốc tài chính, Công ty CP Ecoba Việt Nam.

Giám đốc tài chính, Công ty CP Thuận Đức.

Phó Tổng giám đốc, Công ty CP CDC Hà Nội.

Cử nhân Tài chính - Kế toán, ĐH Kinh tế quốc dân

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, ĐH Khoa học ứng dụng Northwestern - Thụy Sỹ

 

Đàm Trung Kiên - Giám đốc Kinh doanh: 

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường vốn và quản lý tài sản.

Giám đốc Kinh doanh và Phân phối Khánh hàng doanh nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương - Techcom Securities

Quản lý danh mục đầu tư, Công ty TNHH Quỹ Bảo Việt và Quỹ AEW Europe Pháp

Tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính tại CH Pháp

 

Kiều Xuân Kiên - Trưởng phòng Phân tích Đầu tư: 

Phó phòng phân tích và tư vấn đầu tư tại CTCP Đầu tư Suối nguồn

Chuyên viên môi giới chứng khoán tại CTCP Chứng khoán Bản Việt

Cử nhân Tài chính – Kế toán, Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

Nguyễn Đức Linh - Trưởng phòng Dự án: 

Trưởng bộ phận dự án, Công ty Cổ phần OTC Việt Nam

Trưởng bộ phận dự án, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Chuyên nghiệp

Cử nhân Kinh tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội