Tin tức

Gemadept sẽ hoàn tất thủ tục bán vốn 3 công ty con trong tháng 1 và 2

GMD đã chuyển nhượng được 4/6 đối tượng cần thoái vốn theo kế hoạch được đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

CTCP Gemadept(HoSE:GMD) vừa công bố báo cáo tiến độ thực hiện tái cấu trúc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Theo đó, công ty đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 15% vốn góp còn lại tại Công ty TNHH CJ Việt Nam. Việc chuyển nhượng toàn bộ 51% vốn góp tại CTCP Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept đã ký hợp đồng và dự kiến hoàn tất hợp đồng trong tháng 2/2018.

Đồng thời, việc chuyển nhượng 49% vốn góp tại Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding và 50,9% vốn góp tại Công ty TNHH Gemadept Logistics Holding đã ký hợp đồng chuyển nhượng và các bên đang thực hiện thủ tục cuối cùng để hoàn tất giao dịch trong tháng 1.

Theo thông tin trước đó, Gemadept bán Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding và Công ty TNHH Gemadept Logistics Holding cho CJ Logistics Corporation. Một thành viên khác trong Tập đoàn CJ là CJ O Shopping Co.Ltd thì gom vào 15% vốn còn lại của Công ty TNHH CJ Việt Nam (Gemadept Tower).

Theo phương án tái cấu trúc, GMD sẽ thoái vốn cổ phần tại một số công ty, chọn cổ đông chiến lược cho lĩnh vực kinh doanh logistics và vận tải biển.

Các đơn vị GMD thoái vốn

Theo NDH