Tin tức

Thay đổi kế toán trưởng

VinaSecurities - 09/10/2017 Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng  

Công ty cổ phần Chứng khoán Vina trân trọng công bố thông tin về việc Bà Đinh Thị Thảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 06/10/2017 theo Quyết định số 1006/2017/VNSC/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Vina.