Tin tức

Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

VinaSecurities - 16/11/2017   CBTT_ Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty  

Công ty cổ phần chứng khoán Vina xin trân trọng công bố thông tin!

Thay đổi Tổng Giám đốc theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 05/10/2017 và Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK, ông Hoàng Minh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty và trở thành người đại diện pháp luật kể từ ngày 16/11/2017.

 

Nguồn: VinaSecurities