Tin tức

Vietnam Holding không còn là cổ đông lớn PVTrans

Vietnam Holding đã giảm sở hữu tại PVTrans xuống 4,96% vốn

Ngày 12/01, Vietnam Holding đã bán 255.490 cp của CTCP Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT), giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,05% xuống 4,96% tương đương 13,96 triệu cp.

Tính đến ngày 12/01, cổ phiếu PVT có giá 18.700 đồng/cp, tăng 66% so với thời điểm đầu năm 2017.

Trong 10 tháng năm 2017, doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVTrans (HOSE: PVT, PVTrans) đạt 5.100 tỷ đồng và lãi trước thuế 440 tỷ đồng. Sự phục hồi của giá dầu thô có những tác động tích cực đến doanh thu của PVTrans.

VPBS dự báo doanh thu thuần hợp nhất trong năm 2017 của PVT đạt 6.471,3 tỷ đồng, giảm 3,9% theo năm và lãi ròng hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 383,1 tỷ đồng, giảm 8%.

Cho năm 2018, VPBS dự báo tổng doanh thu thuần 7.650,9 tỷ đồng, tăng 18% theo năm và lãi ròng của cổ đông công ty mẹ 454,3 tỷ đồng, tăng 18,6% theo năm. Tuy nhiên, công ty vẫn đối mặt với rủi ro về biến động của giá dầu thô, rủi ro biến động tỷ giá, rủi ro về chi phí tài chính và chi phí khấu hao tăng nhanh.

Theo NDH