Tin tức

VNSC: QĐ Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

VinaSecurities - 16/11/2017    

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin trân trọng công bố thông tin!

Thay đổi Tổng Giám đốc theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 05/10/2017 và Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK, ông Hoàng Minh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty và trở thành người đại diện pháp luật kể từ ngày 16/11/2017.

 

Nguồn: VinaSecurities