Tin tức

VNSC: Thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc

Ngày 24/08/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc như sau:

*Người đại diện theo pháp luật cũ: Bà Trần Thị Hồng Lan - Tổng Giám đốc

*Người đại diện theo pháp luật mới: Bà Lâm Thị Tố Nga - Tổng Giám đốc