Tin tức

VNSC: Thay đổi quyền sở hữu cổ phần trên 10% vốn điều lệ

Ngày 21/02/2008, Công ty Cổ phần chứng khoán Vina công bố thông tin về việc mua cổ phần của các cổ đông trong đợt tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, nội dung thông tin như sau:  

Chuyển nhượng 14.700.000 cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ cho VinaCapital Group Ltd. có giấy chứng nhận thành lập do The British Virgin Islands cấp ngày 22 tháng 1 năm 2003.

Chuyển nhượng 7.750.500 cổ phần, tương đương 25,835% vốn điều lệ cho bà Trần Thị Hồng Lan.