Author - admin

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề

STTHọ và tên Số CCHN Ngày cấp1Hoàng Minh Sơn001190/QLQ 07/02/20152Nguyễn Trí Dũng00671/MGCK17/04/20093Trần Thế Sinh 001845/PTTC 22/09/20114Đỗ Thị Ái Bé005105/MGCK20/06/20195Dương Quang Thoại001770/PTTC25/01/20116Nguyễn Thế Giỏi002335/PTTC10/11/20167Đỗ Quang Hưng00469/PTTC 16/03/20098Huỳnh Ngọc Duyên001752/QLQ28/01/20199Lê Hoài Thu000040/MGCK16/02/2009 10 Hoàng Thị Thanh Hiền 001613/QLQ11/10/201711Na Sungsoo001909/QLQ17/7/2020