Author - Vina Securities

CBTT_BB_NQ_ĐHĐCĐ về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật & Địa chỉ trụ sở chính Công ty

[VNSC]_CBTT_BB_NQ_ĐHĐCĐ về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật & Địa chỉ trụ sở chính_16.07.2019 Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Lee Sang Yup Địa chỉ trụ sở chính: P25.02 Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp HCM, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ...

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ ngày 26.02.2019

[VNSC]_BB_NQ_DHDCD_26.02.2019 [VNSC]_NQ_DHDCD_26.02.2019 [VNSC]_CV_CBTT_Thay đổi Thành viên HĐQT_26.02.2019 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 26.02.2019, đối với: Bà Ngô Thị Thanh Nga Bà Phạm Mai Anh Ông Hoàng Minh Sơn Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 26.02.2019, đối với Ông Kim Taehyung _ Chủ tịch HĐQT Ông Ha Man Chong _ Thành...