Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ ngày 26.02.2019

[VNSC]_BB_NQ_DHDCD_26.02.2019

[VNSC]_NQ_DHDCD_26.02.2019

[VNSC]_CV_CBTT_Thay đổi Thành viên HĐQT_26.02.2019

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 26.02.2019, đối với:

  1. Bà Ngô Thị Thanh Nga
  2. Bà Phạm Mai Anh
  3. Ông Hoàng Minh Sơn

Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 26.02.2019, đối với

  1. Ông Kim Taehyung _ Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Ha Man Chong _ Thành viên HĐQT
  3. Ông Han Munsu_ Thành viên HĐQT
  4. Ông Lee Ho Joon_ Thành viên HĐQT
  5. Bà Kim Guikhui_ Thành viên HĐQT
  6. Ông Lee Sangyup_ Thành viên HĐQT

Share this post