CBTT về quyết định đặt CTCP Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát của Ủy ban Chứng khoán

CBTT về quyết định đặt CTCP Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát của Ủy ban Chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán nhà nước quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát, từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021.

28.2020_Quyết định kiểm soát TLATTC

Share this post