CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố:

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cho người có tên sau: Ông Han Munsu

Quốc tịch: Hàn Quốc

Số hộ chiếu: M56114191                                               Ngày cấp: 03/12/2015

CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc_Han Munsu

Share this post