CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina xin công bố:

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cho người có tên sau: Ông Han Munsu

Quốc tịch: Hàn Quốc

Số hộ chiếu: M56114191                                               Ngày cấp: 03/12/2015

CBTT_Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc_Han Munsu

Share this post