CBTT về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật

Công ty cổ phần Chứng khoán Vina nhận được chấp thuận của UBCKNN về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật.
1. Người đại diện theo Pháp luật cũ: Ông Lee Sangyup, Chức danh: Chủ Tịch HĐQT
2. Người đại diện theo Pháp luật mới: Ông Na Sungsoo, Chức danh: Chủ Tịch HĐQT

CBTT_Cấp phép thay đổi người đại diện_Simon-Dr.Na

Share this post