CBTT_BB_NQ_ĐHĐCĐ về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật & Địa chỉ trụ sở chính Công ty

CBTT_BB_NQ_ĐHĐCĐ về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật & Địa chỉ trụ sở chính Công ty

[VNSC]_CBTT_BB_NQ_ĐHĐCĐ về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật & Địa chỉ trụ sở chính_16.07.2019

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Lee Sang Yup

Địa chỉ trụ sở chính: P25.02 Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp HCM, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Share this post