Chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đóng cửa văn phòng đại diện tại nước ngoài của Công ty

Chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đóng cửa văn phòng đại diện tại nước ngoài của Công ty

Chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đóng cửa văn phòng đại diện tại nước ngoài của Công ty, chi tiết tại file đính kèm.

CBTT_Chap thuan dong cua VPDD HQ_20220215 signed

Share this post