Cổ phần Chứng khoán Vina nhận được chấp thuận của Văn phòng thuế quận Samsung-dong, Hàn Quốc về việc thành lập văn phòng đại diện

Ngày 21/04/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina nhận được chấp thuận của Văn phòng thuế quận Samsung-dong, Hàn Quốc về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina tại địa chỉ Tầng 9 (Daechi-dong), 504 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc.

12.2020_CBTT_Chấp thuận thành lập VPDD của phòng thuế quận Samsung _2020_Vn

Cert_Seoul_Office_200421

Share this post