Công bố thông tin

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ ngày 26.02.2019

[VNSC]_BB_NQ_DHDCD_26.02.2019 [VNSC]_NQ_DHDCD_26.02.2019 [VNSC]_CV_CBTT_Thay đổi Thành viên HĐQT_26.02.2019 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 26.02.2019, đối với: Bà Ngô Thị Thanh Nga Bà Phạm Mai Anh Ông Hoàng Minh Sơn Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 26.02.2019, đối với Ông Kim Taehyung _ Chủ tịch HĐQT Ông Ha Man Chong _ Thành...