Đính chính Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina công bố đính chính Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020.

Theo đó:

Số liệu tại Báo cáo tình hình tài chính riêng và Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính riêng là số liệu Quý 3/2020 so với Quý 3/2019.

Công ty xin được chỉnh sửa số liệu ở hai mục này thành số liệu Quý 3/2020 so với Số đầu năm.

 

30.2020_CBTT Đính chính BCTC Quý 3 2020-merged

Share this post