Hướng dẫn giao dịch trên VNSC

Quy trình giao dịch chứng khoán qua Internet

Đăng nhập

 1. Nhấp vào đường link: https://invest.vinasecurities.com
 2. Nhập số tài khoản có dạng 120C…
 3. Nhập mật khẩu mà khách hàng được cấp khi mở tài khoản tại VNSC.

Đặt lệnh nhanh

  • Nhấp vào mức giá bất kỳ trên bảng giá để hiển thị màn hình đặt lệnh nhanh bên góc phải màn hình.
  • Điền thông tin:
   • Chọn tiểu khoản
   • Chọn lệnh mua /bán
   • Chọn mã chứng khoán
   • Điền khối lượng, giá và nhấn xác nhận
   • Nhập mã PIN (Lưu ý: nhấp chuột vào ô “Lưu xác thực cho lần sau” nếu muốn lưu mã PIN cho cả quá trình giao dịch)

Màn hình đặt lệnh

  • Đặt lệnh: Điền thông tin vào màn hình đặt lệnh tương tự đặt lệnh nhanh

  • Sửa lệnh:
   • Tại tab “Lệnh trong ngày”, tick lệnh cần sửa và nhấn vào biểu tượng bút chì màu xanh;
   • Nhập lại thông tin cần sửa và nhấn “Sửa lệnh” và nhập mã PIN.

  • Huỷ lệnh: Tại tab “Lệnh trong ngày”, tick lệnh cần sửa và nhấn vào biểu tượng dấu X màu đỏ và nhập mã PIN để xác nhận Hủy lệnh

  • Sổ lệnh: Khách hàng thực hiện theo dõi danh sách và trạng thái lệnh đặt trong ngày trong tab “Lệnh trong ngày

Quy trình giao dịch chứng khoán qua điện thoại

Tiếp nhận lệnh/ Kiểm tra thông tin số dư tài khoản/Đăng ký quyền mua chứng khoán

 • Khách hàng gọi điện vào số tổng đài của VNSC yêu cầu đặt lệnh/kiểm tra thông tin số dư tài khoản/đăng ký quyền mua chứng khoán;
 • Nhân viên môi giới yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin: họ tên, số CMND/CCCD, mật khẩu giao dịch qua điện thoại, hoặc thông tin của người được ủy quyền. Sau khi kiểm tra thông tin hợp lệ, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về lệnh mua/bán/đăng ký quyền mua: Mã CK, khối lượng, mua, bán, hủy, sửa, giá.
 • Tiến hành thực hiện lệnh theo yêu cầu của khách hàng

Quy trình giao dịch chứng khoán tại quầy

 • Khách hàng đến quầy giao dịch của VNSC yêu cầu đặt lệnh/kiểm tra thông tin số dư tài khoản/đăng ký quyền mua chứng khoán;
 • Nhân viên môi giới yêu cầu khách hàng xuất trình CMND/CCCD.
 • Sau khi kiểm tra thông tin hợp lệ, yêu cầu khách hàng viết phiếu lệnh/giấy đăng ký mua cổ phần và ký xác nhận.
 • Nhân viên môi giới kiểm tra thông tin lệnh, xác nhận chữ ký của khách hàng và tiến hành đặt lệnh mua/bán/huỷ/sửa/đăng ký quyền mua trên hệ thống

Share this post