Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản_042020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina trân trọng thông báo tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

  1. Thời gian: Từ ngày 24/04/2020 đến 2 giờ chiều ngày 12/05/2020 (giờ Việt Nam)
  2. Nội dung: (đính kèm)
  3. Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: lúc 15:00 ngày 24 tháng 04 năm 2020 (giờ Việt Nam)
  4. Quý Cổ đông vui lòng gửi ý kiến về địa chỉ sau :Mr. Han MunsuP25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp. HCM, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhTel: (+84) 28 3520 2388_321, Fax: (+84) 28 3520 2019

    Email: ms.han@vinasecurities.com

  5. Hạn chót nhận thư: 14:00 ngày 12 tháng 05 năm 2020 (giờ Việt Nam)
  6. Tài liệu đại hội: Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu đại hội trên website: www.vinasecurities.com

Thông báo

Tờ Trình

Dự thảo Nghị Quyết

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Share this post