Tin khác

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề

STT Họ và tên Số CCHN Ngày cấp 1 Hoàng Minh Sơn 001190/QLQ 07/02/2015 2 Nguyễn Trí Dũng 00671/MGCK 17/04/2009 3 Trần Thế Sinh 001845/PTTC 22/09/2011 4 Đỗ Thị Ái Bé 005105/MGCK 20/06/2019 5 Dương Quang Thoại 001770/PTTC 25/01/2011 6 Nguyễn Thế Giỏi 002335/PTTC 10/11/2016 7 Đỗ Quang Hưng 00469/PTTC 16/03/2009 8 Huỳnh Ngọc Duyên 001752/QLQ 28/01/2019 9 Lê Hoài Thu 000040/MGCK 16/02/2009  10 Hoàng Thị Thanh Hiền 001613/QLQ 11/10/2017 11 Na Sungsoo 001909/QLQ 17/7/2020