Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề

STT Họ và tên Số CCHN Ngày cấp 1 Na Sungsoo 001909/QLQ 17/07/2020 2 Hoàng Minh Sơn 001190/QLQ 07/01/2015 3 Trần Thế Sinh 001845/PTTC 22/09/2011 4 Từ Hồng Huệ 001976/PTTC 06/09/2012 5 Hoàng Thị Thanh Hiền 001613/QLQ 11/10/2017 6 Đỗ Thị Thanh Thảo 002616/MGCK 04/04/2014 7 Huỳnh Ngọc Duyên 001752/QLQ 28/01/2019