UBCKNN quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

UBCKNN quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

Ủy ban Chứng khoán nhà nước quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, từ ngày 23/04/2021 đến ngày 22/08/2021.

12.2021 QĐ tình trạng kiểm soát đặc biệt

Share this post