UBCKNN thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện Hà Nội

UBCKNN thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện số 01/QĐ-UBCK ngày 02 tháng 01 năm 2020 do UBCKNN cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vina.

13.2021_Rút qđ thành lập VPDD Hà Nội-merged

Share this post