Tin tức

PLX và VJC được vào rổ VN30

Danh mục mới của VN30 sẽ có hiệu lực từ 22/1 đến 20/7/2018.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) công bố danh mục cổ phiếu thành phần, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ free float và tỷ trọng giới hạn vốn hóa của bộ chỉ số HOSE-Index có hiệu lực vào ngày 22/1/2018.

Trong đó, danh mục mới của VN30 sẽ có hiệu lực từ 22/1 đến 20/7/2018. Theo đó, HOSE thêm PLX và VJC vào danh mục của VN30 trong khi loại ra cổ phiếu KBC và PVD. Tỷ lệ Free Float của PLX sẽ là 10% còn đối với VJC là 50%.

Danh mục VN30 áp dụng từ 22/1 đến 20/7/2018

Được biết, 30 cổ phiếu được lựa chọn thuộc tập hợp top 90% giá trị giao dịch tích lũy của rổ VNAllshare và không thuộc diện bị cảnh báo. Tính đến thời điểm ngày 12/1/2018, VN30-Index đứng ở mức 1049,86 điểm, tăng 7,6% so với cuối năm 2017 và 67% so với cuối năm 2016.

Theo NDH