Tin tức

VinaSecurities - UBCKNN chấp thuận việc thay đổi trụ sở và người đại diện theo pháp luật

VinaSecurities công bố thông tin:

Ngày 29/08/2019, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc thay đổi trụ sở và người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
- Trụ sở chính: P 25.02, tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus Thành phố Hồ Chí Minh, số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông LEE SANG YUP          Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh: 06/03/1977          Giới tính: Nam
Hộ chiếu số: M41674261 cấp ngày 02/10/2014 nơi cấp Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
Địa chỉ tạm trú: H-G.03, tháp Hawaii, tòa nhà Diamond Island phường Bình Trưng Tây, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Tập tin đính kèm: GPDC so 49(Tru so + NDDTPL-LSY).pdf